Portret numerologiczny
Co to jest portret numerologiczny?

To najbardziej fachowa, dokładna i trafna prognoza naszego życia.

Portret Numerologiczny jest zestawem cyfr.
Numerologoczną sumą liczb daty, godziny, imion, nazwisk,
które mają wpływ na nasz charakter, życie, przeznaczenie.

Według numerologii każdej literze jest przyporządkowana liczba, a liczby posiadają indywidualną wibrację (znaczenie).

Co daje nam świadomość własnego portretu numerologicznego?

- prognozy, horoskop numerologiczny na najbliższe lata
- właściwy dobór zawodu
- zmiany biegu życia (jeśli to konieczne)
- zgodność partnerską, duchową, wewnętrzną
- ustalenie podpisu tworzącego właściwą drogę życia,
- rozwinięcie wrodzonych zdolności i predyspozycji zawodowych
- nadanie dziecku imion, najbardziej korzystnych
- wyeliminowanie negatywnych wibracji w życiu
- określenie własnego celu, indywidualności
- podejmowaniu właściwych decyzji
- dobrania imion, które ułatwią życiową drogę
- zmiany impulsywnego czy depresyjnego charakteru
- nabycia pewności siebie
- wyznaczenia cykli życiowych
- nakreślenia celi życiowych

Czy nasz portret numerologiczny można zmienić?

Tak
Należy jednak uprzednio sprawdzić, czy obecna wibracja jest zła i czy ma negatywny wpływ na życie.

Kto zmieni mój portret numerologiczny?

Zmiany portretu numerologicznego przeprowadza numerolog.
Po dokładnej, dogłębnej analizie indywidualnego portretu numerologicznego dobiera on precyzyjnie, nowe imiona oraz podpis o odpowiedniej wibracji; w zależności od potrzeb danej osoby. Nowo dobrane imiona, pseudonimy, czy też podpisy, będą funkcjonowały na zasadzie wzajemnego wspierania i wzmacniania, uzupełniania naszych dobrych stron a stara kombinacja ulegnie zmianie. Numerolog uzupełnia niedobór, lub całkowity brak naszych potencjałów oraz wprowadza harmonię do naszego wnętrza i otoczenia.

"KAŻDY JEST KOWALEM SWOJEGO LOSU"
©2007 Geonumer. Wszelkie prawa zastrzeżone. Administrator strony Thomas Szpak  info@seitendesign.com